Είμαι ένας παλιός χρήστης των αυτών τω Site που ενδιαφέρεται κατά το πλείστον με την μουσική, αλλά και με άλλα ενδιαφέροντα πράγματα, όπως Φωτογραφία, Τέχνες, Λογοτεχνία, Ποίηση, κ.α. Σας στέλνω τους καλύτερους χαιρετισμούς μου, για αυτή μας την συναντηση.