στίχοι:


Σα χαρταετός ψηλώνει το μυαλό μας και το σκάει
μια κλωστή του μας ενώνει και το χέρι μας κρατάει
Και είναι δρόμος να περάσω είναι φως για να πιαστώ
Είναι λέξεις που δε βρίσκω στις μικρές χαρές που ζω

Ne vertigini o paure ma serene acrobazie
c'e l'intensita del sole nei colori della vita
un addio temuto o dato per pigrizia o vanita
poi quel fuoco si riaccende tra passione e liberta

Volare si
Μεγάλο το ταξίδι της ζωής
E liberta
Το σκοπό να τραγουδήσω απ’ την αρχή
Per sempre qui
Απ’ τον ήλιο να πετάξω πιο ψηλά
Sempre piu
Το σκοπό να τραγουδήσω απ’ την αρχή

Con i piedi nella sabbia ed il mare di profilo
vento in faccia senza gabbia tra passione e libertφa
sara che l'eternita e un concetto razionale
e il sipario della vita questo cielo da esplorar

Ένα χρώμα ταξιδεύει ένα φως που ακολουθώ
Ένα αστέρι που χορεύει στο μεγάλο ουρανό
Και είναι δρόμος να περάσω είναι φως για να πιαστώ
Είναι λέξεις που δε βρίσκω στις μικρές χαρές που ζω