Αιτήσεις έως τις 24 Ιουνίου..Με 33 εποχικούς υπαλλήλους ενισχύεται η ΔΕΗ, στην Αθήνα. Ζητούνται απόφοιτοι Λυκείου και Γυμνασίου για εργασία οκτώ μηνών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών ολοκληρώνεται στις 24 Ιουνίου.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων 3
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Σταθμών-Υποσταθμών 5
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού 3
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (χειριστών γερανού) 2
ΔΕ Ελαιοχρωματιστών-Βαφέων 1
ΔΕ Τεχνιτών Βαρέων Μεταφορών (μανούβρας) 4
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτου (φορτηγού) 2
ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου 7
ΔΕ Τεχνικών Επιμελητών (υπαλλήλων γραφείου) 2
ΔΕ Μαγείρων 1
ΥΕ Τραπεζοκόμων 1
ΥΕ Εργατών 2

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών. Για θέσεις των υπόλοιπων ειδικοτήτων τα όρια ηλικίας για τον διορισμό είναι 18-65 ετών.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 5293664

tovima.gr