Οι θέσεις αφορούν:

-δύο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Καβάλα)

-έναν ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Καβάλα)

-έναν ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων (Δράμα)

Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 2 Ιουνίου 2011.

Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 25104 62177.


tlife.gr